Contact

Address:No.16 Chun Jian Industrial Park Fuyang City Hangzhou City Zhejiang Province
phone:0086-57123239285

tel:(86)15988895058
E-mail:wang@chinachiny.com
Website:www.gambar2.com
Home > Contact > Contact

Address:No.16 Chun Jian Industrial Park   Fuyang City  Hangzhou City   Zhejiang Province

Phone:0086-57123239285 E-mail:wang@chinachiny.com

Tel:(86)15988895058   Website:www.gambar2.com